Sağlık – Malpraktis Hukuku


Sağlık – Malpraktis Hukuku

Hekim, hastane, idare, sağlık kuruluşlarının ve diğer sağlık personellerinin sağlık hizmeti sunarken vermiş oldukları zararlar nedeniyle ilgililer aleyhinde açılacak hatalı tıbbi uygulama nedenine dayalı tazminat davaları hakkında bilgi vermek amacıyla kaleme alınmıştır.

T I R P A N & D U R S U N hukuk büromuz kuruluşundan bu yana pek çok özel sağlık kuruluşuna danışmanlık hizmeti vermiştir.

Halen daha Tekirdağ Tabipler Odası' nın hukuk danışmanlığını yürütmektedir.


Sağlık Hukuku kapsamında önde gelen hizmetlerimiz ;

Tıbbi müdahalelerden kaynaklı olarak sağlık mesleği mensuplarının idari ve cezai sorumluluğu

Hasta – hekim tedavi sözleşmeleri ve bundan kaynaklanan hukuki ve cezai uyuşmazlıklar

Özel sağlık kuruluşlarına yönelik idari denetimden kaynaklanan idari uyuşmazlıklar

Sağlık mesleği mensuplarınca işlenebilecek suçlar

Malpraktis’ten kaynaklanan tazminat ve ceza davaları


Ekibimize Katıl


T I R P A N & D U R S U N Hukuk Bürosu; kurumsal kimliği altında, ekibimize dahil olacak avukat ve stajyer, özgeçmişlerini iletmeleri durumunda değerlendirmeye alınacaktır.

CV Başvurumu Gönder